از نسخ خطی شیخ بهایی و کهن‌ترین اسناد آستان قدس رونمایی می‌شود
بازدید بیش از یک میلیون نفر از موزه‌های آستان قدس در سال 97
موزه های آستان قدس رضوی در گذر زمان
 

پایان نامه های متفرقه

1394/6/8 يكشنبه
  1. عنوان : جغرافیای تاریخی شهرستان چناران و رادکان/ 1375-76          موضوع : جغرافیای تاریخی
دانشجو: محمد رضا کاظمی                   دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده الهیات                
کد دیوئی: ج 229 ک 955/8227

2. عنوان : رویکرد طبقات اجنماعی ایرانیان در برخورد با مسلمانان تا آغاز قرن سوم هجری/ 1390         موضوع : تاریخی
دانشجو: مریم موسوی                دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد   
کد دیوئی: ر 842 م 955/04

3. عنوان : نقش سیاسی و فرهنگی ایرانیان در دوره اول عباسی/ تابستان 1377                    موضوع : تاریخی
دانشجو: محمود معراجی فرد                 دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 کد دیوئی: ن 662 م 955/04

4. عنوان : بررسی مناسبات آل بویه و سامانیان تابستان/ 1388             موضوع : تاریخی
دانشجو: منیژه باغانی                         دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 
کد دیوئی: ب 229 ب 955/0458

5. عنوان : نیشابور در سفر نامه ها/ زمستان 1375                       موضوع : جغرافیای تاریخی
دانشجو: عابدین گلین مقدم                   دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
کد دیوئی: ن 644 گ 955/825

6. عنوان : جغرافیای تاریخی ولایت باخرز/ شهریور 1376              موضوع : جغرافیای تاریخی
دانشجو: مهدی امینی                     دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
کد دیوئی: ج 844 الف 955/8263

7. عنوان : والیان خراسان از آغاز ورود اسلام تا پایان صده دوم هجری/ آذر 1381          موضوع : تاریخی
دانشجو: زهراصادقی جاجرم                      دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: و 217 ص 955/82

8. عنوان : بررسی جنبه های جعل و تزویر در نسخه های خطی با استناد به نمونه هایی از کتابخانه ملی ایران /زمستان 1391  موضوع : جعل نسخه
دانشجو: هلیا هاشمی اصل               دانشگاه : شهید بهشتی 
کد دیوئی: ب 255هـ011/31

9. عنوان : بررسی وضعیت مجموعه کتب خارجی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی(ع)/ پاییز 1376          موضوع : وضعیت مجموعه کتب خارجی
دانشجو: آقای دکتر عباس حری        
کد دیوئی: ب119ع 027/455822

10. عنوان : بررسی کارکرد های حمام مهدی قلی بیگ مشهد بعنوان یک حمام عمومی در زندگی مردم /زمستان 1389         موضوع : مردم شناسی
دانشجو: فاطمه فلاح                    دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی
کد دیوئی: ب 826 ف 391/64

11. عنوان : فرهنگ و تمدن اسلامی خراسان در عصر سلجوقی از میانه سده پنچم هجری تا نیمه سده ششم هجری/ 1382-83   موضوع : فرهنگ وتمدن اسلامی
دانشجو: علی رضا روحی میرآبادی         دانشگاه : داشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات مشهد
کد دیوئی: ف 787 ر 955/053

12. عنوان : فرهنگ و تمدن اسلامی در عصر ایلخانان (بالاخص در خراسان )/ 1373-74        موضوع : فرهنگ و تمدن اسلامی
دانشجو: سعید قانع               دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: ف 288 ق 955/062

13. عنوان : وضعیت فرهنگ و تمدن در دوره صفوی / شهریور 1381          موضوع : فرهنگ و تمدن
دانشجو: حمیرا امانیان             دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: و 774 الف 955/071

14. عنوان : معرفی و بررسی وسایل شستشو و غبارروبی حرم مطهر رضوی/ 1392-93         موضوع : مردم شناسی
دانشجو: مصطفی حسن زاده            دانشگاه : دانشگاه سوره دانشکده هنر

15. عنوان : سیر تحول تصویر بافی در فرش ایران از دیر باز تا امروز / اردیبهشت 1390        موضوع : فرش
دانشجو: حجت ا... رشادی               دانشگاه : دانشگاه شاهد -دانشکده هنر

16. عنوان : تحلیل پدیدار شناسی تن پوش حجاب در ایران/ 1393            موضوع : مردم شناسی
دانشجو: زهره داوری معینی                   دانشگاه : دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده هنرو معماری

17. عنوان : تاریخ فرش در ایران بعد از اسلام / 1341-42                 موضوع : فرش
دانشجو: هاشم علوی طوسی                دانشگاه : دانشگاه مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

18. عنوان : بررسی طرح بته در قالی بیرجند با تاکید بر قالی های بته ای آستان قدس رضوی / 1388 (طرح پژوهشی)    
موضوع : فرش           دانشجو: زهرا تیموری           

19. عنوان : کاربرد گرافیک در موزه و خارج از موزه / بهار 1385           موضوع : موزه
دانشجو: زهرا دشتبان                 دانشگاه : مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و گردشگری
کد دیوئی: ک571 د 069

20. عنوان : نقش آموزشی موزه در جامعه / 1373             موضوع : موزه
دانشجو: منیر طبیب جم                   دانشگاه : دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کد دیوئی: ن454 ط 069/5

21. عنوان : با تلسکوپ و ساخت آن آشنا شویم/ 1380             موضوع : نجوم
دانشجو: اکرم پور ابراهیم - زهرا حسینی                     دانشگاه : آموزش وپرورش ناحیه 4 - دبیرستان عقیله
کد دیوئی: ب 575 پ 512/2

22. عنوان : سیر علم نجوم از آغاز تا حمله مغول در سرزمین های شرق اسلامی/ 1378           موضوع : نجوم
دانشجو: طیبه فداکار نقندر                   دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: س 312 ف 520/09

23. عنوان : سیر علم نجوم از آغاز تا حمله مغول در سرزمین های شرق اسلامی/ 1379               موضوع : نجوم
دانشجو: محمد رضا موحد                 دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: س828 م 522/1917671
-

پایان نامه


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 514
گالری تصاویر