موزه های آستان قدس رضوی

موزه‌ها هویت اسلامی را به نسل‌های بعد منتقل کنند
موزه‌ها هویت اسلامی را به نسل‌های بعد منتقل کنندکنند. بازدید تولیت آستان قدس رضوی از موزه ها
clear
که دهد مرا نشانی ز تو ای نگار جانی
که دهد مرا نشانی ز تو ای نگار جانیکه نشان هر نشانی است نشان بی نشانی
clear
نه ز صورت تو رسمی، نه ز معنی تو اسمی
نه ز صورت تو رسمی، نه ز معنی تو اسمیکه برون ز هر خیالی و فزون ز هر گمانی
clear
گردش در موزه،
گردش در موزه، پس از زیارت امام هشتم علیه‌السلام
clear
گزارش تصویری
بازدید تولیت آستان قدس رضوی از موزه هابازدید تولیت آستان قدس رضوی از موزه ها
بازدیدهای نوروزی موزه آستان قدس رضویبازدیدهای نوروزی موزه آستان قدس رضوی
یادمان روزگار . . . یادمان روزگار . . .
آرشیو
خانه | بازگشت |
Guest (AQRGuest)